Artikel 1. Algemeen
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van CBD-Mcline onderdeel van CBD-Candy, gevestigd te Landmanweg 14, 4871KV Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62594702 met het BTW-identificatienummer: NL002247339B74 Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn in de algemene voorwaarden na te lezen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met CBD-MCline. Door artikelen bij CBD-MCline te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst
De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
CBD-MCline behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft CBD-MCline het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Prijzen
Prijzen vermeld op de webshop www.cbd-mcline.eu zijn onder voorbehoud en binden CBD-MCline niet. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Levering/ Betalingen
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden tenminste 1 tot maximaal 3 werkdagen mits voorradig.
In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenommeerd bezorgdienst bedrijf. CBD-MCline is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging. De verzending word verzonden als gehele bestelling compleet is vervolgt door Track en trace nummer.

Artikel 5. Ruilen
De consument kan bij CBD-MCline geen producten retourneren, dit omdat het gaat om cosmetica. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Controleren
Bij aankomst van de bestelling dient u de bestelling te controleren op/of de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur hebben gemeld.

Artikel 7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over onze producten, service of website kunt u contact opnemen per email.
We zullen binnen 24 uur een antwoord terug mailen met hierin een voorstel om de klacht te verhelpen.
Als uw klacht hiermee niet verholpen is, gaan wij ermee akkoord om een onafhankelijke partij in te schakelen zoals de consumentenbond, ombudsman of een andere onafhankelijke partij.

Artikel 8. Overmacht
CBD-MCline heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van CBD-MCline onafhankelijk is en welke CBD-MCline ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
Tijdens overmacht worden de levering -en andere verplichtingen van CBD-MCline opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CBD-MCline niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Geheimhouding en Privacy
CBD-MCline behandelt de order informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt.

Bedrijfsgegevens: 
CBD-MCline
Landmanweg 14
4871 KV Etten-Leur
info@cbd-mcline.eu
tel.: +31 (0) 627119194
BTW Nummer:NL002247339B74
KvK nummer: 62594702(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2022 CBD MCline | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel